17.30 - 18.00

Жените и финансовите решения, които взимат

Таня Йорданова - Рейн - Управление на личните финанси

Location: онлайн

Научните и интереси са в областта на личните финанси. Като изследовател, прилага  интердисциплинарен подход за изследване риска, като фактор за вземане на инвестиционни решения. Автор на научни публикации в областта на личните финанси. Хоноруван преподавател. Сертифициран инвестиционен консултант. Серифициран обучител по социални умения.

В практиката си, извън дейността по обучения, семинари и уъркшопи в сферата на личните финанси е сертифициран медиатор и притежава опит като такъв в Център за спогодби и медиация в СГС и СРС.

Освен чрез научни подходи изследва темата за личните финанси и в художествени текстове. В нейна пиеса, която е номинирана в конкурс на НБУ, изследва динамиката на семейните отношения през призмата на парите.

Social Share