16:30 - 17:00

Молекулни нюанси на стареенето

Милена Георгиева - молекулярна биология, генетика и епигенетика

Location: онлайн

Милена Георгиева е доцент молекулярна биология към Българска Академия на Науките. Научните ѝ интереси са насочени към разгадаването на тайните, скрити в човешкия геном. За Милена познаването на нашата генетика е ключът към здравословно, пълноценно съществуване и остаряване. Гените ни определят нашето здраве, начина, по който ще остареем, нашия интелект, контролират нашите емоции. Но до каква степен сме заложници на генетиката си и има ли начини да променяме и контролираме нейните изяви, са въпроси, чиито отговори Милена изследва и търси като учен и изследовател.

Social Share