Мария Димитрова

Холистичен терапевт, рейки мастер, преподавател

Акценти:
Енергията Кундалини и недуалното съзнание. Как можем да я активираме и използваме по пътя ни към личностното ни развитие. Да открием как чрез нея можем да разширим съзнанието и да променим усещането си за време, пространство и да навлезем в състояние на недуалност. Усещането за цялостност и свързване със всичко, което ни заобикаля, ни помага в процеса на извисяване, който е важен процес в развитието на хората.

Мария Димитрова е холистичен терапевт, Рейки Мастер и е преподавател по Активиране на Кундалини енергията/INNERDANCE /

От 17 години живее и работи в Испания, където ѝ се отваря вратата към много латиноамерикански страни и там научава различни видове холистични техники като: Рейки, Хипноза, Регресия, НЛП, Анализ на Родословното дърво , Биодекодиране, Активиране на Хипофизната жлеза и Меркаба.

От три години  се занимава с преподаване на класове и обучава треньори, които да могат да работят с техниката INNERDACE.

 

Тема:

Енергията Кундалини и недуалното съзнание

Контакти:

 

Social Share