Таня Йорданова – Рейн

Управление на финансите

Акценти:
Жените и мястото им в социума. Личните финанси и медиацията. Управление на личните финанси за жените 40 +. Новите стратегии за повишаване на финансовата грамотност. Жените 40 + в съвременния свят и отговорността им за създаване на нова парадигма на финансовата култура.

Животът не винаги протича линейно. Не винаги мечтите се сбъдват. Или се сбъдват със закъснение. 

В професионален план д-р Таня Йорданова притежава двадесет години опит, като фармацевт. Причината да стане фармацевт е трагично събитие в детство. Когато е на десет години, семейството и претърпява автомобилна катастрофа, след като заспал шофьор, навлиза в платното за насрещно движение. От опита си в аптека  придобива умението да бъда прецизна към детайлите, както и възприемането на реда, като метод за ефикасност в работата.

През 2008 г. отново се връща на студентската скамейка. Завършва бакалавърска степен по маркетинг и магистърска по финанси. През 2020 г. успешно защитива дисертационен труд със заглавие „Моделиране поведението на домакинствата при вземане на решения за спестяване и инвестиране“ в СА „Д. Ценов“ гр. Свищов, катедра „ Финанси и кредит“.

Научните ѝ интереси са в областта на личните финанси. Като изследовател, прилага  интердисциплинарен подход за изследване риска, като фактор за вземане на инвестиционни решения. Автор на научни публикации в областта на личните финанси. Хоноруван преподавател. Сертифициран инвестиционен консултант. Серифициран обучител по социални умения.

В практиката си, извън дейността по обучения, семинари и уъркшопи в сферата на личните финанси е сертифициран медиатор и притежава опит като такъв в Център за спогодби и медиация в СГС и СРС.

Освен чрез научни подходи изследва темата за личните финанси и в художествени текстове. В нейна пиеса, която е номинирана в конкурс на НБУ, изследва динамиката на семейните отношения през призмата на парите.

Връзката на жените с парите е връзка със самите себе си. Как се отнасяме с тях, отразява как оценяваме себе си. Ако не контролираме парите си излагаме на риск кои сме, какво заслужаваме. Темата за управление на личните финанси, върху която се фокусира, налага да се очертае взаимоотношенията ѝ в личен план с парите:

  • на двадесет години – това е период, в който се правят важни житейски избори какво да се учи и избор на партньор, друг човек взема решенията вместо нея;
  • на тридесет си тръгва от ситуацията, в която е попаднала, вследствие от бездействието си преди десет години;
  • на четиридесет започва отново да учи;
  • през 2020 г. защитава дисертационен труд в областта на личните финанси – изследва рискът, като детерминанта при вземане на решения за спестяване и инвестиране.

 

Тема:

Жените и финансовите решения, които взимат

Контакти:

Facebook: finola.bg

Facebook: „Приказка за богатството“

Website: www.finola.bg

https://www.uni-svishtov.bg/portal/getFile/37/Avtoreferat_TJordanova.pdf

Email: info@finola.bg

 

 

Social Share