Светла Банкова

Психолог, психотерапевт

Акценти:
Заболяванията на щитовидната жлеза вече са епидемия в цял свят, като според водещи лекари и учени тези заболявания (хипотиреиодизъм, хипертиреиодизъм, Базедова болест, болест на Хашимото, рак на щитовидна жлеза, възли и тумори) засягат над 1 милион българи. Всяка четвърта българка страда от някакво разстройство на щитовидната жлеза, като те са и една от най-честите причини за безплодие. Всички тези заболявания, освен физическите симптоми, са придружени и с множество психични симптоми като депресия, тревожност, паническо разстройство, емоционална лабилност и избухливост, липса на енергия, безсъние и умора. За възникването им принос имат неразрешени емоционални конфликти, специфични семейни обстоятелства, хроничен стрес и отключващи стресови събития, както и характерови особености на индивида или комбинация от тези фактори. И някъде по пътя на добре планирания ни живот ние загубихме посоката, кое е важно и кое не, от къде идват силите ни и къде отива енергията ни... Забравихме да се обичаме и да сме си важни.
Никога не е късно да пренастроим компасите си отново, за да постигнем здраве и благополучие в живота!

Светла Банкова е психолог и психотерапевт, магистър по психология от American Public University, West Virginia, USA. Завършила е четиригодишен курс на обучение по аналитична неорайхианска психотерапия към Westdeutsche Akademie, Лугано, Швейцария. Допълнителна специализация от “Coach Training Alliance”, USA, специалност Life Coaching и Career Management, по акредитираната програма от International Coaching Federation. Член на Европейската Асоциация по Психосоматична медицина и Общество за изледване на психотерапевтичната интеграция (SEPI). Член на Управителния съвет на Българска Асоциация по психотерапия. Основател на „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“, първия институт в България за следипломна специализация на студенти по интегративна психотерапия и психосоматика. Автор е на няколко книги, свързани с психосоматика на щитовидна жлеза, като най- популярна е Mental, Еmotional and Psychological Аspects of Thyroid Disorders. Съставител и съавтор на Life Manual for 21-st Century Women. Автор на множество статии и публикации в областта на психосоматиката и интегративната психотерапия.

Тема:

Психосоматика на щитовидна жлеза: къде се изгубихме по пътя?

Контакти:

Websites: IntegrativeTherapyBg.com; Bezproblemi.com

Email: info@integrativetherapybg.com

Mobile: 0885 26 44 00

Social Share