Програма

Тази тема е покана за разговор за това как узряването ни може да ни носи вътрешен мир. И как този мир отвътре може да се разпростре навън във взаимоотношенията ни и да бъде наш съзнателни важен принос в света, в който живеем - ние, децата ни и децата на нашите деца.

Location: онлайн

При общуване с трудни хора, имаме избор или да се ретравмираме, или да ползваме ситуацията за лекуване и порастване. Как, ще поговоря в това си участие!

Location: онлайн

Ще говорим и за представата ни за интимност, която до голяма степен включва сексуалния обмен, но съвсем не се изчерпва само с него. Интимността съдържа и ежедневното споделяне на мечтите, страховете, проблемите и конфликтите, в които всеки от партньорите преживява и е въвлечен, както и текущите и неизбежни предизвикателства пред самото партньорство. Интимността включва и споделянето на определено пространство и време, недостъпно за който и да е друг, и поставянето на верни приоритети, в които всеки от партньорите се чувства значим и утвърден в представите и отношението на другия.

Location: онлайн

След фойерверките на влюбването, отглеждането на деца и градене на кариера какво се случва с любовта? Времето след 40 – възможност за обновление, преоткриване на партньора и създаване на отношения на друго ниво. Да сложим фокуса отново върху партньора и да видим с кого всъщност живеем - кой е този човек, в кого се е превърнал, какво у него още ме вълнува и привлича. Не да се отегчим, а да се вдъхновим и заредим от общуването, докосването и сексуалността.

Location: oнлайн

40 е онзи особен житейски вододел, около който правим равносметка на живота си - на постигнатото, пропуснатото, спечеленото и загубеното. Излизаме от ролите на амбициозните младежи и млади дами, от енергията на конкурентността, отчаяната нужда от себедоказване и катерене на кариерни стъпала. При правилна организация на вътрешния и външния живот, приключваме с архетипа на Воина, който е завоювал своите житейски трофеи, и пристъпваме към този на Мъдреца, който умело управлява активите си, наслаждавайки се на даровете на живота.

Location: oнлайн

Във всеки от нас живее един малчуган, който копнее да бъде осиновен и това е нашето вътрешно дете. Защото често, в грижата за децата си, забравяме за него, а то също очаква любов,внимание, реализиране на мечтите му. Възрастта след 40 е време хем да „пуснем“ децата си, хем да обърнем фокуса към себе си и да си дадем в максимална степен всичко онова, което не сме получили ние самите като деца, тийнейджъри.

Location: онлайн

Ще говорим за свободата, която ни носи будният ум, за тялото като съпруга на духа, за осъзнатото наслаждение като целебно пътуване, за охотата за живот като ключ към щастието.

Location: онлайн

Как да се справим с промените, които настъпват в партньорските отношения? Основни задачи на родителството. Какво децата ни наистина имат нужда да получават от нас като родители?

Location: онлайн

Това е времe да бъдеш зрял, да стъпваш уверено по земята, да бъдеш смел в изборите си. Но от опита ми за работа с хора виждам, че чувството за вина или срам за нещо, случило се в миналото, кара човек да встъпва в този етап на живота си с товар на раменете. Натрупаното  чувството за вина и срам кара човек да не чувства себе си на равни начала с другите. Във връзките си той също се чувствате като второкласен човек, съмнява се, че някой е способен искрено  да го обича, защото дълбоко в себе е убеден, че не е достоен за любов. Това се отразява негативно на взаимоотношенията и семейния живот, на работа и в бизнеса. Такъв човек може лесно да стане агресор за слабите, например за децата си, наказвайки ги за своите комплекси.

Location: oнлайн

Възможно ли е да се забави часовника на стареенето? Как можем да повлияем на процеса на стареене и да съхраним тялото и ума си дори на преклонна възраст? Поддържането на високи вибрации на емоционалното и физическото тяло е основен източник на младост!!! Този въпрос- стареенето „тормози” учените не от вчера. В центъра на изследванията им са окончанията на ДНК молекулите в човешкото тяло, наречени теломери. Грижата за тяхнaта цялост е важна!!!

Location: онлайн

Вече знаеш - всички пътища водят към теб. Пътуването навътре към себе си отваря Света, точно толкова , за колкото си готов тук и сега. В каква енергетика Вселената ни съдейства за нашето осъществяване и задвижва синхроничности, носещи качествени промени в нашия живот. С лекота ли израстваме в професията или време за категорични промени, даващи поле за реализацията всичко, което носим като потенциал. Всеки си задава въпроси като: - за какво съм роден - каква е моята мисия в този живот -кое е онова , което наистина ме прави щастлив и ми дава усещане за свобода.

Location: онлайн

1. Лична история хранене и здраве 2. Професионален опит - подмладяване, възстановяване на органи и функции 3. Световен опит - звезди 4. Информация - йога, Библия 5. Как работи човешкото тяло през различните периоди на съзряване 6. Програмата за самопроизводство на клетки на тялото - ДНК - мисли, емоции, действия - семейство и реализация.

Location: онлайн

Разликите между детство и зрялост: детството при животните и при хората; детството в миналото и днес; незрялостта ни като: жени, мъже, партньори, граждани; какво е да сме пораснали деца.

Location: онлайн

Енергията Кундалини и недуалното съзнание. Как можем да я активираме и използваме по пътя ни към личностното ни развитие. Да открием как чрез нея можем да разширим съзнанието и да променим усещането си за време, пространство и да навлезем в състояние на не дуалност. Усещането за цялостност и свързване със всичко, което ни заобикаля, ни помага в процеса на извисяване, който е важен процес в развитието на хората.

Location: онлайн