12:00 - 12:30

Самообладанието – горчивият опит, даващ сладки плодове

Орлин Баев - Психотерапевт

Location: онлайн

Самообладанието изисква опит. Горчив, сладък, всякакъв. Богат опит, в който човек се е понаучил да не се захваща прекалено за хубавичкото и да не бяга от трудното, а да се учи и от двете, поравно. Опит, в който особено силно се учим от трудните за нас хора и ситуации. Защото „бъркат дълбоко и вадят“ най-дълбоките ни травми, болки, вярвания. Травми, носени понякога с поколения, травми от периода на бременността, детството, от целия ни живот…и не само от този.

Social Share