Катина Клявкова

Медиатор, автор

Акценти:
Тази тема е покана за разговор за това как узряването ни може да ни носи вътрешен мир. И как този мир отвътре може да се разпростре навън във взаимоотношенията ни и да бъде наш съзнателeн и важен принос в света, в който живеем - ние, децата ни и децата на нашите деца. Някои от множеството въпроси, които често ми задават, са:“Какво изпускаме, когато забележим, че се заражда един конфликт?... Какво правим и не правим навреме и добре по време на конфликтна ситуация?... Какво значение има отношението ми към конфликтите изобщо и защо казваш, че е важно за зрялото справяне с тях?... Има ли универсално зряло поведение при разрешаването на конфликти?... Можем ли да постъпваме като мъдри хора, когато сме вътре в бурята и как да го постигнем? ... Възможно ли е да ми олекне на душичката, дори в най- тежкия и безнадежден конфликт?... Нужно ли е да се изгуби толкова време и не може ли узряването ни за справяне с конфликтите да се случва по-рано ? Можем ли някак да ускорим този процес на порастване?...“ Ако и Вие имате въпроси по тази тема, ще се радвам да се срещнем в пространството на Фестивала“Животът след 40” - време за освобождение, време за наслаждение!“ и да обменим наблюдения и опит!

Добра среща!

Казвам се Катина. Работя като професионален медиатор и обучител по медиация и миротворчество в областта на семейните отношения, в учебна среда, на работното място,в общността и в бизнеса. В годините на интензивната ми практика изкристализира т.нар. Аха подход в медиацията и основах Център за медиация Ахая със здраво работеща мрежа от медиатори. Заедно с раждането си като майка, родих и книгата „ В храма на медиацията – как е на практика“, която продължава да ме изненадва с достигането си до ключови хора и статуса си на най-четена по тази тема в България.

Мисията ми като човешко същество е развитието на хармонични партньорски взаимоотношения – отвътре-навън, у дома и между роднини и съседи,в детската градина, в училище, в офиса и навсякъде в ежедневието.Вярвам, че здравословният диалог е жизненоважен за нас хората, точно както чистото дишане, вода и храна. Вярвам, че съзнателното свързване и човечността задвижват най-добрите промени, защото го виждам и преживявам всеки ден . В работата си използвам разнообразни способи и инструменти, както класически, така и неконвенционални, но винаги холистични.Моят призив към будните и събуждащите се е, че настана време за синергия. Може да е И и нека да И!

 

Тема:

Как да решаваме зряло конфликтите си

Kонтакти:

Website: www.mediationtea.com; www.mediation.ahaya.org

Е-mail: katina.klyavkova.ahaya@gmail.com

 

Social Share