Мадлен Алгафари

Психолог, психотерапевт, автор

Акценти:
Разликите между детство и зрялост: детството при животните и при хората; детството в миналото и днес; незрялостта ни като: жени, мъже, партньори,граждани; какво е да сме пораснали деца.

Психолог, психотерапевт, писател, преподавател, член на УС на Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия, на Българска асоциация по психотерапия, на Европейската асоциация по психотелесна терапия, главен редактор на световното списание за психотелесна терапия International Body Psychotherapy Journal, издавано от Европейската и Американската асоциации по психотелесна терапия.

Тема:

Разликите между детство и зрялост

Website: www.madlenalgafari.com

Website: www.binap.eu

Website: www.ibpj.org 

 

 

Social Share