17:00 - 17:30

Разликите между детство и зрялост

Мадлен Алгафари - Психолог, психотерапевт, автор

Location: онлайн

Психолог, психотерапевт, писател, преподавател, член на УС на Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия, на Българска асоциация по психотерапия, на Европейската асоциация по психотелесна терапия, главен редактор на световното списание за психотелесна терапия International Body Psychotherapy Journal, издавано от Европейската и Американската асоциации по психотелесна терапия.

Social Share